វីដេអូ

Newera ក្រុមហ៊ុនផលិតកាសែតស៊ាងហៃ

តើកាសែតត្រូវបានផលិតយ៉ាងដូចម្តេច

ម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែអាត់ BOPP ជាមួយឧបករណ៍កាត់ស្នូលឧបករណ៍ផ្ទុកស្នូល