ផលិតផល

  • Non-adhesive PE caution tape

    កាសែតប្រយ័ត្ន PE មិនស្អិត

    ជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភាពឯកោនៃឡូត៍សំណង់ឡូត៍គ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងភាពអាសន្ន។ និងរបងសម្រាប់ថែទាំថាមពលអគ្គិសនីរដ្ឋបាលផ្លូវវិស្វកម្មការពារបរិស្ថាន។

  • PE caution tape

    កាសែតប្រយ័ត្ន PE

    ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ PE ល្អពណ៌ភ្លឺ។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការជូនដំណឹងនៅនឹងកន្លែងនិងភាពឯកោនៃភាពអាសន្នឬតំបន់សំណង់និងតំបន់គ្រោះថ្នាក់។